obasoft

Hizmetlerimiz

Eğitim, e-learning, Danışmanlık & Yazılım Geliştirme

E-Learning

Daha akıllı çalışma yöntemleri isteyen kuruluşlar için, Eğitimlerinizin verimliliğini E-Learning danışmanlığı, içeriği, platformları ve destekleri ile en üst düzeye çıkarın, ölçülebilen iş sonuçları ile birlikte muhteşem şirketleri daha da muhteşem yapmaya yardımcı oluyoruz.

Danışmanlık

Müşterilerimizin sorunlarını çözmek için sabırsızlanıyoruz. Bilgimizi paylaşarak ve müşterilerimizin işlerini anlayarak onlara doğru sonuçlar sunuyoruz. Şirketin itibarı, güvenilir ve ölçeklenebilir iş çözümleri sunmak için karmaşık iş problemlerini çözmeye dayanmaktadır.

Programlama

Yazılım projeniz ister hazır olsun, isterseniz de özelleştirilmiş olsun, firmamız sizin partneriniz, danışmanınız ve asistanınızdır. Kendimizi yalnızca projeniz başarılı olduğunda başarılı olmuş sayarız.

obasoft

e-learning ile eğitimde maksimum verimlilik sunuyoruz.

E-Learning

E-learning, geleneksel öğrenme tekniklerinden daha fazla değer sunmaktadır. E-Learning ...

 • zoom_inEşzamansız veya eşzamanlı bir etkinlik olabilir:

  Geleneksel olarak, E-Learning eşzamansızdır, bu da öğrenmenin belirlenmiş bir zamanının bulunmadıpı anlamına gelir. Herkes kendi algısına göre hareket ederek, neyi, ne kadar sürede ve ne zaman öğrenmeleri gerekiyorsa öğrenebilirler. Bunun yanında daha senkronize E-Learning çeşitleri web konferans ve sohbet aracılığı ile sunulmaktadır. E-Learning ile ilgili en güzel olan ise size bir yada her ikisini birden yapma seçeneği sunmasıdır.

 • zoom_inGlobal ulaşılabilirlik :

  E-Learning sanal ortama kolayca yerleştirilebilir ve dünya genelindeki insanlar tarafından kolaylıkla erişilebilir. Birden çok zaman diliminde pahalı yolculuklara veya toplantılara gerek yoktur.

 • zoom_inBirden fazla cihaz / mobil kapsamı:

  Çevrimiçi kurslar, bilgisayarlarda oldğu kadar akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazlarda da çalışabilir. Bu, E-Learning eğitimlerinin her zaman ihtiyacı olan insanların elinde olması demektir.

 • zoom_inTam zamanında mı yoksa ihtiyaç temelli mi ?

  Kursların birkaç saat içinde oluşturulması, yayınlanması ve paylaşılması mümkündür.

 • zoom_inFiyat tasarrufu:

  Yukarıda bahsedilen faktörlerin hepsi, geleneksel eğitim yöntemlerinin yerine E-Learning kurslarını kullanan kuruluşlar için bir maliyet tasarrufu ile sonuçlanır.

obasoft
Bilgi İşlem Danışmanlığı, bilgisayar danışmanlığı, iş ve teknoloji servisleri, işlem danışmanlıpı ve teknoloji danışmanlığı.

Danışmanlık

Bilgi teknolojisi hizmetlerine odaklanan Obasoft danışmanlık. İş danışmanlığı, dijital, teknoloji servisleri ve dönüşüm hizmetleri sunmak için yenilikçi düşünceyi, rakipsiz sektör bilgileri ile birleştirir...

 • zoom_inProje kapsamlandırma ve planlama

  Her zamanki sorn, bir iş sahibinin, projeye başlayana kadar projenin sunacağı şeyin ayrıntısını bilmemesidir. Çoğu durumda, bazı projelerde artan çabalar önemli finansal kayıplara neden olabilir.

 • zoom_inİş Süreci ve Sistem Tasarımı

  Bir projenin kapsamı, projenin sunacağı iş süreçlerine ve sistemlerine doğrudan bağlıdır. Karsız bölümlerin kapatılması yada projenin yeni ürün yelpazesine girip girmeyeceğine bakılmaksızın, değişimin iş süreçleri ve sistemleri üzerinde bir etkisi olacaktır. İş süreçlerinizin ve sistem gereksinimlerinin dökümantasyonu, bir mimarın bir binanın yapımının masraflandırılması ve kapsamına alınması planları gibi, temel gereklilikler içerisindedir.

 • zoom_inProje Yönetim Desteği

  En başarılı iş projeleri her zaman, bir işletmede gerekli değişiklikleri yapmak için yetki, vizyon ve nüfuz sahibi bir çalışanın yönlendirdiği projelerdir. Proje liderliği rolü genellikle normal çalışma günlerine odaklanan bir şirkette bulunmayan önemli deneyim ve becerilere ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçlardan dolayı iş değiştirme projeler/programlar içerisindeki bu gereklilik nedeniyle, şirkete bu spesifik uzmanlık sıkıkla aranır.

 • zoom_inIT asset management (Ürün Yönetimi)

  (ITAM) Bilişim teknolojileri çevresi için yaşam döngüsü yönetimini ve stratejik karar vermeyi desteklemek için mali, sözleşmeli ve envanter işlevlerine katılan iş uygulamaları grubudur. Varlıklar, iş ortamında bulunan yazılım ve donanımın tüm öğelerini içerir.

 • zoom_inIT service management (Servis Yönetimi)

  (ITSM), bilgi teknolojisi (IT) hizmetlerini planlamak, tasarlamak, sunmak, işletmek ve kontrol etmek için gerçekleştirilen süreçler ve destekleyici prosedürler çerçevesinde örgütlenmiş ve yapılandırılmış politikaların yönlendirdiği faaliyetlerin tamamına atıfta bulunmaktadır. BT hizmet yönetimi, BT sistemleri yerine müşterilere yönelik müşteri ihtiyaçlarına ve BT hizmetlerine odaklanan ve yönetimi yönlendiren bir süreç yaklaşımını benimseyerek karakterize edilir.

 • zoom_inTeknoloji Yönetimi

  Teknoloji yönetimi, örgütlerin teknolojik temellerini rekabet avantajı yaratmak için yönetmelerine olanak tanıyan yönetim disiplinleri grubudur.
  teknoloji stratejisi (organizasyonda bir teknoloji mantığı veya rolü),
  teknoloji tahminleri (organizasyon için muhtemel ilgili teknolojilerin tanımlanması, muhtemelen teknoloji keşif yoluyla),
  teknoloji yol haritası (ticaret ve pazar ihtiyaçlarına yönelik haritalama teknolojileri) ve
  teknoloji proje portföyü (geliştirilmekte olan bir dizi proje) ve teknoloji portföyü (kullanılan bir dizi teknoloji).

 • zoom_inE-Ticaret Danışmanlığı

  ETicaret, Internet veya çevrimiçi sosyal ağlar gibi bilgisayar ağları kullanan ürün ya da hizmet ticaretinin ticareti ya da kolaylaştırılmasıdır.
  Perakende satışlar için doğrudan tüketicilere yönelik çevrimiçi alışveriş web siteleri
  Üçüncü taraf işyeri veya tüketici-tüketici satışlarını işleme koyan çevrimiçi pazar yerleri sağlamak ya da bunlara katılmak
  İşletmeden işletmeye alma ve satış
  Demografi verilerini web kişileri ve sosyal medya aracılığıyla toplama ve kullanma
  İşletmeler arası (B2B) elektronik veri değişimi
  Pazarlama, potansiyel ve köklü müşterilere e-posta veya faks yoluyla (örneğin haber bültenleri ile) pazarlama
  Yeni ürün ve hizmetler piyasaya sürmek için teşvik etmek
  Döviz ve alışveriş amaçlı çevrimiçi finansal borsalar

 • zoom_inVeri Madenciliği Danışmanlığı

  Veri madenciliği, yapay zekanın, makine öğrenmesinin, istatistiklerin ve veritabanı sistemlerinin kesişme noktasındaki yöntemleri içeren geniş veri kümelerindeki kalıpları keşfetmenin hesaplama sürecidir.
  Anormallik tespiti (Anomaly detection) (Outlier / change / sapma detection) - İlginç olabilecek olağandışı veri kayıtlarının tanımlanması veya daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyan veri hataları.
  İlişki kuralı öğrenme (Association rule learning) (Bağımlılık modellemesi) - Değişkenler arasındaki ilişkileri araştırır. Örneğin, bir süpermarkette müşteri satın alma alışkanlıkları hakkında veri toplanabilir. Birlik kuralı öğrenmeyi kullanarak, süpermarket hangi ürünlerin sıklıkla birlikte satın alındığını belirleyebilir ve pazarlama amacıyla bu bilgiyi kullanabilir. Buna bazen pazar sepeti analizi denir.
  Kümeleme (Clustering) - Verilerde bilinen yapıları kullanmadan, verilerde bir şekilde "benzer" olan gruplar ve yapılar keşfetmek görevi.
  Sınıflandırma (Classification) - Bilinen yapının yeni verilere uygulanması için genelleme görevi. Örneğin, bir e-posta programı bir e-postayı "meşru" veya "spam" olarak sınıflandırmaya çalışabilir. Regresyon (Regression) - verileri en az hata ile modelleyen bir işlev bulmaya çalışır. Özetleme (Summarization) - görselleştirme ve rapor oluşturma da dahil olmak üzere, veri kümesinin daha kompakt bir sunumunu sağlar.

Yazılım

Özel Yazılım, Web & Mobile Çözümler, E-ticaret Web ve Mobil Çözümler, Yerli ve Çapraz Platfom, Veri Tabanı Dizaynı

Yazılım

İster kalkınma çözümü isterseniz de özel proje geliştirmesi talebiniz olsun, biz sizlerin isteklerini en iyi şekilde ele almaktayız. En profesyonel ve gelişmiş kaynaklar ile sizlere tatmin edici sonuçlar sunuyoruz.

 • zoom_inStrateji

  Mobil uygulama çözümlerimizin rekabeti aşamasına yardımcı olan ürün stratejileri geliştiriyoruz.

 • zoom_inKıyaslama (Benchmarking)

  Bir ürünün güçlü, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini değerlendiririz. SWOT analizimiz şu anda piyasada bulunan en iyi çözümleri inceliyor, performans ölçümlerini analiz ediyor ve uygulamanızın daha iyi sonuç vermesini sağlayacak yollar buluyor.

 • zoom_inHedef Market Analizi

  Pazar analizi bize, her bir uygulamanın amaçlanan kullanıcılarına uyarlanması için ihtiyaç duyduğumuz verileri verir. Harika bir uygulama tasarlayabilmemiz için onu kimin kullanacağını bilmemiz gerekir. Hedef pazar analizi, kullanıcı tabanına erişmenin ve bir uygulamayı tanıtmanın en iyi yolunu belirlememize yardımcı olur.

 • zoom_inÜrün Tanımı

  İyi tanımlanmış bir uygulama, kullanıcıları cazip hale getiriyor, çünkü amacı zahmetsizce gösteriyor. Bir uygulamanın tanımlanması, bir ad seçmek ve App Store veya Google Play Store için ürün açıklamaları yazmak anlamına gelir. Ayrıca, bir uygulamanın değer teklifini açıklayan ve rekabet üstünlüğünü anlayan daha derin bir seviyeye geçmek demektir.

 • zoom_inPerformans Göstergeleri

  Temel Performans Göstergeleri (KPI), bir uygulamanın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını bize bildirir. İş başarısı için kritik öneme sahiptirler. Açıkça tanımlanmış ürün hedeflerine dayanan KPI'ları belirler ve bu KPI'lere ulaşmak için çalışan özellikler geliştiririz. Başarıyı bu şekilde şekillendiririz.

 • zoom_inUser Retention Strategy

  Bir uygulamanın sürekli büyümesi için kullanıcıları korumak kilit önem taşıyor. Koruma stratejimiz, e-posta, sosyal medya ve push bildirimleri de dahil olmak üzere çeşitli iletişim kanallarında kullanıcılarla kişiselleştirilmiş ilişkiler kurmaya odaklanmaktadır.

 • zoom_inRekabetçi Denetim

  Belli bir uygulama havuzu içindeki fırsatları belirlemek için rekabeti analiz ediyoruz. Rekabetçi denetim aynı zamanda pazar eğilimleri araştırmalarını da içerir. Rekabetçi denetim, uygulama geliştirme hizmetimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

 • zoom_inKullanıcı Araştırması

  Kullanıcı araştırması, kullanıcı davranışlarını, ihtiyaçlarını ve motivasyonlarını anlamaya odaklanmaktadır. Bu araştırma, zorlayıcı kullanım durumlarını ve gerçekçi davranış senaryolarını bildirmektedir.

 • zoom_inBilgi Mimarisi

  Grafik modeller, bir ürünü ve kullanıcının ihtiyaçlarını anlamamıza yardımcı olur. Piyasa analizi, iş gereksinimleri ve bir iş vakası ile başlıyoruz. Bunlar mind map, use-case idagram ve user stories ve user flow diyagramları biçiminde görselleştirilir.

 • zoom_inKullanılabilirlik Testi

  Tasarım sürecinin tüm aşamalarında fikirlerimizi ve çözümlerimizi doğrulamak için test ediyoruz. Ardından, belgelenmiş test sonuçlarını müşterilerimize gönderir ve iyileştirme öneririz. Geliştirme, müşterilerimizle bu sonuçlar ve öneriler konusunda görüş birliğine sahip olduktan sonra da devam etmektedir.

Bizimle İrtibata Geçin.

İsteğinizi Dinlemeyi Bekliyoruz.

İletişim

Çiçekli Bahar Sk. No:13/2
Salih Tozan Cd.
Mecidiyeköy / İSTANBUL
info@obasoft.com
+90 (537) 2502820